Fleet Management (Сервисен договор)

Одржување

Со цел за поефикасно управување со вашиот возен парк и намалување на вашите трошоци ви нудиме уште една услуга за безготовинско плаќање преку Договор за сервисни услуги на вашето возило. Со нашиот концепт на одржување нема да ви се наметнува прашањето: Зошто одржување на возилото преку ПОРШЕ ЛИЗИНГ?

Заштедете работа и пари, овозможете си врвно одржување!

Контакт тел.: +389 (0)2 2630 222