Зошто да се одржува возилото преку ПОРШЕ ЛИЗИНГ?

  • Oптимално одржување на возилото гледано од економски и технички аспект
  • Едноставно, јасно и лесно планирање и рамномерно распоредување на трошоците однапред
  • Брза идентификација по пат на кориснички картички во секој овластен сервис на нашата мрежа
  • Ниски трошоци на одржување и поправка
  • Заштеда на административни трошоци
  • Смалување на Вашите обврски
  • Мотивација на вработените преку користење на службени возила