Audi

На што можете да сметате:

AUDI е партнер на ПОРШЕ ЛИЗИНГ ДООЕЛ. Тоа значи дека финансирањето на вашиот Audi  е во рацете на професионалци.

Кај вашиот Audi продавач ќе добиете сè што е врзано за вашето возило на едно место: финансирање, осигурување и повеќе од тоа.

Вашиот Audi продавач со задоволство ќе ви изработи финансиска понуда од ПОРШЕ ЛИЗИНГ која е прилагодена на вашите индивидуални потреби и желби.

www.audi.com.mk

Мрежа на Audi дилери во Р. Македонија:

ПОРШЕ СКОПЈЕ
бул. Босна и Херцеговина бр. 4 
1000 Скопје
Tel. + 389 (0)2 26 26 266 
www.porsche.com.mk