Користени возила

ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА

ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА е партнер на ПОРШЕ ЛИЗИНГ ДООЕЛ. Тоа значи дека финансирањето на вашето користено возило е во рацете на професионалци.

Кај вашиот продавач ќе добиете сè што е врзано за вашето возило на едно место: финансирање, осигурување и повеќе од тоа.

Вашиот продавач со задоволство ќе ви изработи финансиска понуда од ПОРШЕ ЛИЗИНГ која е прилагодена на вашите индивидуални потреби и желби.
 

ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ
бул. Босна и Херцеговина бр. 4
1000 Скопје
тел. +389 (0)2 26 26 266
www.porsche.com.mk