Користени возила

ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА

ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА е партнер на ПОРШЕ ЛИЗИНГ ДООЕЛ. Тоа значи дека финансирањето на Вашето користено возило е во рацете на професионалци.

Кај Вашиот продавач ќе добиете сé што е врзано за Вашето возило на едно место: финансирање, осигурување и повеќе од тоа.

Вашиот продавач со задоволство ќе Ви изработи финансиска понуда од ПОРШЕ ЛИЗИНГ која е прилагодена на Вашите индивидуални потреби и желби.
 

ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ
бул. Босна и Херцеговина бр. 4
1000 Скопје
тел. +389 (0)2 26 26 266
www.porsche.com.mk