SEAT

SEAT е партнер на ПОРШЕ ЛИЗИНГ ДООЕЛ. Тоа значи дека финансирањето на вашиот SEAT е во рацете на професионалци.

Кај вашиот SEAT продавач ќе добиете сè што е врзано за вашето возило на едно место: финансирање, осигурување и повеќе од тоа.

Вашиот SEAT продавач со задоволство ќе ви изработи финансиска понуда од ПОРШЕ ЛИЗИНГ која е прилагодена на вашите потреби и желби.

www.seatmacedonia.mk


Мрежа на SEAT дилери во Р. Македонија:


PORSCHE SKOPJE
бул. Босна и Херцеговина 4, 1000 Скопје
тел: 02 2626-266 / 02 2603-770 / 2603-771
факс: 02 2603-800
Е-пошта: sales@porsche.com.mk

DE LUXE - AUTO
ул. 500 бр.55, 1300 Куманово
тел: 031 444 999
моб: 070 236 207 / 075 211 723
факс: 031 431 432
Е-пошта: info@deluxe.com.mk

SKS AUTO
бул. Гевгелија бб, Гевгелија
тел: 034 216 301
моб: 071 250 452
факс: 034 216 301
Е-Пошта: mailto:auto@t-home.mk