Skoda

На што можете да сметате:

Skoda е партнер на ПОРШЕ ЛИЗИНГ ДООЕЛ. Тоа значи дека финансирањето на вашиот Skoda  е во рацете на професионалци.

Кај вашиот Skoda продавач ќе добиете сè што е врзано за вашето возило на едно место: финансирање, осигурување и повеќе од тоа.

Вашиот Skoda продавач со задоволство ќе ви изработи финансиска понуда од ПОРШЕ ЛИЗИНГ која е прилагодена на вашите индивидуални потреби и желби.

www.skoda.com.mk

Мрежа на Skoda дилери во Р. Македонија:  

ПОРШЕ СКОПЈЕ
бул. Босна и Херцеговина бр. 4 
1000 Скопје
Tel. + 389 (0)2 26 26 266 
www.porsche.com.mk  

ДЕ ЛУКС Куманово
ул. 500 бр.55, 1300 Куманово
тел: 031 444 999
моб: 070 236 207 / 075 211 723
факс: 031 431 432
Е-пошта: info@deluxe.com.mk
www.deluxe.com.mk    

МКМ АУТО Струмица
ул. Генерал Боро Поцков бб, 2400 Струмица
тел: 034 32 33 34
моб: 078 360069
факс: 034 32 33 35
Е-Пошта: sales@mkmauto.com, avtodijagnostika@freemail.com.mk  

Josifov AUTO
Довлеџик бб, Битола
тел: 047 241 515
моб: 075 425 567
факс: 047 241 515
Е-Пошта: auto@josifov.com.mk