Volkswagen

На што можете да сметате:

VW е партнер на ПОРШЕ ЛИЗИНГ ДООЕЛ. Тоа значи дека финансирањето на вашиот VW  е во рацете на професионалци.

Кај вашиот VW продавач ќе добиете сè што е врзано за вашето возило на едно место: финансирање, осигурување и повеќе од тоа.

Вашиот VW продавач со задоволство ќе ви изработи финансиска понуда од ПОРШЕ ЛИЗИНГ која е прилагодена на вашите потреби и желби.

www.vw.com.mk

Мрежа на Volkswagen дилери во Р. Македонија:

 

ПОРШЕ СКОПЈЕ
бул. Босна и Херцеговина бр. 4 
1000 Скопје
Tel. + 389 (0)2 26 26 266 
www.porsche.com.mk

Старт Демир Капија
ул. Борис Кидрич бр. 1
1442 Демир Капија
Телефон: 043 366-504 / 043 366-207
Факс: 043 366-504
e-mail адреса: startdoel@mt.net.mk

АЛ&ДО - Охрид

Св.Еразмо Оровник- Дебарца бб, 6000 Охрид
Тел: 046 261-599
e-mail адреса: office@aldo.com, aldowservis@t-home.mk  

КОЛЕВСКИ Скопје
ул. Палмиро Толјати бб 1000 Скопје
Телефон: 02 2521-454
Факс: 02 2521-454
e-mail адреса:  info@kolevski-vw.com.mk

БИС АУТО Битола
ул. Краварски пат б.б. Битола
Телефон: 047 236-314
Факс: 047 231-507
e-mail адреса: bisauto@mt.net.mk

ЦЕНТРУМ Тетово
Адреса: Маршал Тито бб
Телефон: 044 351-333
Факс: 044 351-335
e-mail адреса: sherif.jakupi@centrum.com.mk lence.milosavleska@centrum.com.mk 

АБ Ауто
ул. Гоце Делчев бр.107
2400 Струмица
Телефон: 034 325-443
e-mail адреса:  abauto.dоoel@gmail.com