Општи услови на работењето

Ви ги представуваме општите услови на работењето на компанијата Porsche Leasing ДООЕЛ за физички и за правни лица.

На оваа страница можете да ги погледнете линковите на кои се наоѓаат информациите кои можат да ви бидат корисни при донесувањето на одлука за реализирање на финансиски лизинг договори.