Одржување на возила

Со цел за поефикасно управување со вашиот возен парк и намалување на вашите трошоци ви нудиме уште една услуга за безготовинско плаќање преку Договор за сервисни услуги на вашето возило. Со нашиот концепт на одржување нема да ви се наметнува прашањето: Зошто одржување на возилото преку Порше Лизинг ДООЕЛ?

Заштедете работа и пари, овозможете си врвно одржување!

Контакт тел.: +389 (0)2 2630 222

Потребен ви е совет?

Доколку имате двоумење околу услугите кои ги нудиме , ве молиме слободно да ни се обратите.

Концепт на одржување

Период на одржување и годишна километража според Вашите желби, одржување и сервисни услуги пропишани според производителот...

Зошто одржување ?

Порше Лизинг нуди оптимално одржување на возилата од економски и технички аспект, едноставно ....

Овластени Сервиси

Услугата за одржување на возилата је обезбедуваме преку мрежата на овластени сервиси во Македонија