Оперативен лизинг

Oптимално решение 

Оперативниот лизинг е договорен однос кој овозможува на Корисникот на лизинг користење на некое добро (предмет на лизинг) кое е во сопственост на Давателот на лизинг во замена за договорена месечна закупнина.

Зошто Оперативен лизинг?

  • Значително пониска месечна рата
  • Возилата се достапни за поширок круг на луѓе
  • Реална можност клиентот постојано да употребува ново возило

Потребен ви е совет?

Доколку имате двоумење околу услугите кои ги нудиме , ве молиме слободно да ни се обратите.

Уште поголеми предности за правните лица

  • Возилата не се книжат како основни средства
  • Месечната закупнина кај оперативниот лизинг се книжи како трошок
  • Се смалува данокот на добивка
  • Помало ангажирање на средства - поголема ликвидност
  • Можност за земање поголем број на возила

Наши Партнери

Volkswagen
Audi
ŠKODA
SEAT
Porsche
MAN
VW Nutzfahrzeuge