Овластени сервиси

Овластени сервиси за брендот Audi

Porsche Skopje
Бул. Босна и Херцеговина ББ
1000 Скопје
МАКЕДОНИЈА
тел: 00 389 22 62 62 66 
факс: 00 389 22 62 64 66
e-mail: office(kwfat)porsche.com(kwfdot)mk

Овластени сервиси за брендот Volkswagen

Porsche Skopje
Бул Босна и Херцеговина бр. 4
1000 Скопје
Тел: 02 2626-266
e-mail адреса: office(kwfat)porsche.com(kwfdot)mk

 

АБ Ауто
Гоце Делчев бр.107
2400 Струмица
Тел: 034 325 443
e-mail адреса:  abauto.dоoel(kwfat)gmail(kwfdot)com

 

Ал & До
Св.Еразмо Оровник- Дебарца бб
6000 Охрид
Тел: 046 261-599
e-mail адреса: office(kwfat)aldo.com(kwfdot)mk
e-mail адреса: aldowservis(kwfat)t-home(kwfdot)mk

БИС Ауто
Гоце Делчев бр. 2
7000 Битола
Тел: 047 236-314
e-mail адреса: nikolce.markovski(kwfat)bisauto.com(kwfdot)mk 

 

СТАРТ
Борис Кидрич бр. 1
1442 Демир Капија
Тел: 043 366-504
e-mail адреса: startdoel(kwfat)mt.net(kwfdot)mk 

 

Центрум Цо
Палмиро Толјати бб
1000 Скопје
Тел: 02 2521-454
e-mail адреса: info(kwfat)kolevski-vw.com(kwfdot)mk

Центрум Цо 
Маршал Тито бб
1200 Тетово
Тел: 044 351-333
e-mail адреса:  sherif.jakupi(kwfat)centrum.com(kwfdot)mk
e-mail адреса:  lence.milosavleska(kwfat)centrum.com(kwfdot)mk

 

DE LUXE - AUTO
500 бр.55,
1300 Куманово
тел: 031 444 999
моб: 076 455 262
факс: факс: 031 431 432
e-mail адреса: info(kwfat)deluxe.com(kwfdot)mk

Овластени сервиси за брендот SEAT

Porsche Skopje
Бул. Босна и Херцеговина 4, 1000 Скопје
тел: 02 2626-266 / 02 2603-770 / 2603-771
факс: 02 2603-800
Е-пошта: sales(kwfat)porsche.com(kwfdot)mk

 

DE LUXE - AUTO
Ул. 500 бр.55, 1300 Куманово
тел: 031 444 999
моб: 076 455 262
факс: 031 431 432
Е-пошта: info(kwfat)deluxe.com(kwfdot)mk

 

JOSIFOV

ДОВЛЕЏИК 5А, Битола 
моб: 075 425 567 / 078 339 690 / 047 241 515 
Е-Пошта:  seat(kwfat)josifov.com(kwfdot)mk

Овластени сервиси за брендот Škoda

Porsche Skopje
Бул. Босна и Херцеговина 4, 1000 Скопје
тел: 02 2626-266 / 02 2603-770 / 2603-771
факс: 02 2603-800
Е-пошта: sales(kwfat)porsche.com(kwfdot)mk

 

DE LUXE - AUTO
Ул. 500 бр.55, 1300 Куманово
тел: 031 444 999
моб: 076 455 262
факс: 031 431 432
Е-пошта: info(kwfat)deluxe.com(kwfdot)mk

 

MKM АУТО 

Магистрален пат А4 бб, Струмица
Тел: 034 32 33 44 
Е-Пошта: salon(kwfat)mkmauto(kwfdot)mk

ЈОСИФОВ АУТО

Довлеџик бб, Битола 
Тел: 047 241 515 
Факс: 047 241 515 
Е-Пошта: auto(kwfat)josifov.com(kwfdot)mk

Овластени сервиси за брендот Porsche

Porsche Skopje

бул. Босна и Херцеговина 4, 1000 Скопје

Тел: 02 2603-775

Факс: 02 2626-466

e-mail адреса: service(kwfat)porsche.com(kwfdot)mk