Зошто Порше Лизинг одржување?

  • оптимално одржување на возилата од економски и технички аспект
  • јасно и лесно планирање како и рамномерно распоредување на трошоците однапред
  • брза идентификација по пат на корисничка картичка во секој овластен сервис од нашата мрежа
  • помали трошоци за одржување и поправки
  • намалување на административните трошоци
  • намалување на Вашите обврски
  • мотивација на вработените за користење на службени возила

Naši partneri